Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı.

18.03.2022 tarihli ve 31782 sayılı Resmi Gazete’de “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”)” yayınlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. 

Yapılan Yönetmelik değişikliğiyle; küçük ve orta büyüklükte işletme (“KOBİ”) tanımında aranan yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi birinin 125.000.000 Türk Lirası (yüzyirmibeş milyon Türk Lirası)’nı aşmaması şartı, 250.000.000 Türk Lirası (ikiyüzelli milyon Türk Lirası) olarak güncellenmiştir.

KOBİ’lerin sınıflandırılmasında ise net satış hasılatı veya mali bilanço limiti;

  1. Mikro işletmeler için 3.000.000 Türk Lirası (üç milyon Türk Lirası)’ndan 5.000.000 Türk Lirası (beş milyon Türk Lirası)’na
  2. Küçük işletmeler için 25.000.000 Türk Lirası (yirmi beş milyon Türk Lirası)’ndan 50.000.000 Türk Lirası (elli milyon Türk Lirası)’na
  3. Orta büyüklükteki işletmeler için 125.000.000 Türk Lirası (yüz yirmi beş milyon Türk Lirası)’ndan 250.000.000 Türk Lirası (ikiyüzelli milyon Türk Lirası)’na

yükseltilmiştir.

Yönetmelik metnine buradan ulaşabilirsiniz.

.