Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandı. 

Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandı. 

“4488 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5303 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”)” 15.03.2022 tarihli ve 31779 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

İşbu düzenlemeyle, internet üzerinden yapılan, ticari mahiyet arz etmeyen ve posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gerçek kişiye teslim edilen alışverişlerde; eşyanın değeri üzerinden hesaplanması suretiyle:

  1. AB ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde %18,
  2. Diğer ülkelerden (ABD, Çin, Hindistan vb.) gelmesi halinde ise %30,
  3. Özel tüketim vergisine tabi cep telefonu vb. cihazlardan gümrük vergisine ek olarak %20 ÖTV

oranında gümrük vergisi tahsil edilmesi kararlaştırılmıştır. Yapılan bu yenilik ile ABD, Çin, Hindistan vb. diğer ülkelerden gelen ürünlere uygulanan gümrük vergisi oranı %20’den %30’a çıkarılmıştır.

Alışverişe konu eşyanın kıymeti bakımından da değişiklik yoluna gidilmiş olup, alışveriş limiti gerçek kişiler için 1500 Euro’dan 150 Euro’ya düşürülmüştür. İlaçlar için ise bu limit yine 1500 Euro olarak kararlaştırılmıştır. Tüzel kişiler için ise bu limit 22 Euro olarak belirlenmiştir. İşbu limitlerin aşılması halinde, ithalat vergilerine ilişkin oranların uygulanması gerekmektedir.

 Karar, 01.05.2022 tarihinde yürürlüğe girecek olup, kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.