YATIRIM YOLUYLA İSTİSNAİ TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANIMI

19.09.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve son olarak 7.12.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 418 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılan değişiklikler ile birlikte; Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesinde düzenlenen ve aşağıda yer alan şartları taşıyan yabancıların yatırım yoluyla Türk vatandaşlığını kazanabilmeleri mümkündür:

  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen.
  • En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen.
  • En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen.
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen.
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen.
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutma ve üç yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırdığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen.

Önemle belirtmek gerekir ki, yabancı yatırımcının eşi ve ergin olmayan çocuklarının da yatırımcı ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanabilmektedir. Yatırımcının ya da ailesinin Türkiye’de bulunması zorunlu değildir.

Yapılacak yatırım sonrasında yatırım türüne göre yetkili merci tarafından verilecek uygunluk belgesinin ardından başvuru yapılabilmektedir. Başvurular İstanbul ve Ankara için Göç İdaresi’nin özel ortak ofislerinde; diğer iller için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nde yapılmaktadır. Başvurular, ilgili Bakanlıkların oluşturduğu komisyon tarafından değerlendirilir ve Cumhurbaşkanının onayına sunulur. Başvurunun onaylanması ya da reddi Cumhurbaşkanı’nın takdirindedir. Başvuru sonucu 3 ila 6 ay gibi kısa bir sürede alınmaktadır.