Dernekler ve Vakıflar Hukuku

Dernekler ve Vakıflar Hukuku

Büromuz; sektörel, meslek grubu, kültür, spor ve sanat başta olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı dernek ve vakıflara danışmanlık hizmet vermekte; derneğin/vakfın ismine yönelik davalarda, dernek/vakıf faaliyetlerinden ötürü alınması gereken izinlerin alınmasında, yöneticiler hakkında açılacak davalarda, derneklerin/vakıfların denetlenmesinde, derneğin/vakfın kurulması ve sona erdirilmesinde, derneğin/vakfın yardım toplama işlemlerinin yürütülmesinde, dernekler masasına yapılacak itirazlarda, yazışmalarda, dernek/vakıf üyelerinin aidatlarının tahsilinde gerekli takip süreçlerini yürütmektedir.