Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ofisimiz, yerli ve yabancı müvekkillerin talepleri doğrultusunda;

  • Adi şirket, limited, anonim, komandit veya kolektif ve kooperatif şirketlerin kuruluşlarının gerçekleştirilmesi ve tescili,
  • Ticaret adı ve işletme unvanı işlemleri, ticaret unvanının korunması ve unvana tecavüze karşı hukuki koruma, şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesi ve tescili,
  • Genel kurul ve yönetim kurullarının toplanmasına ilişkin prosedürün yerine getirilmesi, kurul kararlarına ilişkin ihtilafların giderilmesi,
  • Sermaye artırımı ve indirimi işlemleri,
  • Şirket bölünmesi, birleşmesi ve tür değiştirmesi işlemleri,
  • Ticari sözleşmelerin hukuk tekniği kapsamında hazırlanması ve sözleşmelerden doğan ihtilafların çözümü,
  • Hisse senedi ve şirket malvarlıklarının alım-satımının yanı sıra şirketlerin konkordato, sona erme, iflas ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi

alanlarında hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır.