Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Kocaer Hukuk Bürosu olarak, yerli ve yabancı mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hizmeti başta olmak üzere; 

  • Yabancı ve yerli yatırımcıların gayrimenkul alımı ve satımı işlemleri,
  • Gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesisi ve terkini,
  • Gayrimenkul alımı ve satım işlerinde müzakerelerin yürütülmesi, sözleşmelerin hazırlanması ve sürecin takibi,
  • Kira sözleşmelerinin ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve geçerlilik süresi boyunca yönetimi,
  • Gayrimenkul konularından doğan hukuki ihtilaflar, tahliye ve müdahalenin men-i davaları,
  • Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde yapılan kayıt tetkik işlemleri ile gayrimenkullerin hukuki durum tespit çalışmaları,
  • İmar plan değişikliklerine ilişkin idari süreçlerin takibi ve gerektiği takdirde iptali için yargısal yollara başvurulması,

konularında müvekkillerimize avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.