Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Ofisimiz, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerçek ve tüzel kişilere tanınan haklar ve yükümlülükler kapsamında yerli ve yabancı müvekkillerine mevzuata uyum ve danışmanlık hizmeti başta olmak üzer

  • KVKK kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi
  • Veri tabanlarının ve veri kayıt sistemlerinin değerlendirilmesi,
  • Kişisel veri işleme envanterlerinin hazırlanması,
  • Kurum içi politika ve prosedürlerin hazırlanması,
  • Açık rıza ve aydınlatma metinlerinin hazırlanması,
  • KVKK kapsamında müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi,
  • Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara (hukuk, İK, IT, pazarlama, halkla ilişkiler vb.) şirket içi farkındalık eğitimlerinin sunulması

hizmetlerini vermektedir.