İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Kocaer Hukuk, müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli dirsek teması halinde çalışarak, personel istihdam sürecinin başladığı andan iş akdinin sona ermesine dek tüm prosedürün kanuni düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda;

  • Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması,
  • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile takibi,
  • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması,
  • Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
  • Çalışanların görev tanımlarına uygun bireysel iş sözleşmelerinin hazırlanması ve yönetimi,
  • İş belgeleri, personel el kitaplarının gözden geçirilmesi ve hazırlanması,
  • İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması,
  • Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi

hususlarında müvekkillerine destek vermektedir.