Aile Hukuku

Kocaer Hukuk Bürosu gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek aşağıda sıralanan konularda hizmet vermektedir.

 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi ve anlaşma protokolünün düzenlenmesi,
 • Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,
 • Velayet ve nafaka yükümlülüklerinin düzenlenmesi ve takibi,
 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,
 • Soy bağı kurulmasına ilişkin davaların takibi,
 • Evlat edinme işlemlerinin yürütülmesi,
 • Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,
 • Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,
 • İsim veya yaş değişikliği davalarının takibi,
 • Vesayet, yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi
 • Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü.