İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Ofisimiz, alacağın tahsili amaçlı icra takipleri süreçlerini ve alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlemlerini yürütmektedir. Bu kapsamda Kocaer Hukuk,

  • Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri başlatma ve raporlama,
  • Takip dosyalarından borçlunun mal varlığı (menkul, gayrimenkul ve diğer hak ve alacakları) üzerine haciz koymak ve akabinde malların satışını gerçekleştirmek sureti ile alacağı tahsil etmek,
  • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması,
  • İflas erteleme ve konkordato süreçlerinin takibi,
  • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi

hizmetlerini müvekkillerine sunmaktadır.