Miras Hukuku

Miras Hukuku

Ofisimiz, gerçek kişilerin ölümü halinde bu kişilerin mal varlıklarının akıbetini konusunu düzenleyen Miras Hukuku kapsamında da yerli ve yabancı müvekkillerine başlıca aşağıdaki kapsamda hizmet sağlamaktadır:

  • Vasiyetname, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, miras taksim sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi ve miras sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Vasiyetnamenin iptali, mirasın reddi, mirastan feragat ve çıkarılma davalarının takibi,
  • Mirasçılık belgesinin alınması ve mirasçılık belgesinin iptali davaları açılması,
  • Ölüme bağlı tasarrufların iptali, muris muvazaa ve tereke davalarının takibi.