Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Dünyanın hızla globalleşmesiyle birlikte uluslararası ticaretin hızla gelişmesi, ulusal ve uluslararası şirketlerin ürün ve hizmetlerinin ayırt edici özelliklerini koruması ihtiyacını doğurmuştur. Bu doğrultuda Fikri Sınaî Haklar Hukuku Türkiye’de de hızla gelişmiş olup Kocaer Hukuk Bürosu başlıca aşağıda sıralanan alanlarda hizmetlerini sunmaktadır:

  • Marka, patent ve endüstriyel tasarımların ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemleri,
  • Marka, patent, endüstriyel tasarım hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi ve şirket birleşmesi devralmalarında fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Fikri mülkiyet hukuku alanındaki uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi,
  • Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi, telif hakları,
  • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans verme/alma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi.